Att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Skolverkets insatser kring modersmål och studiehandledning

En temaeftermiddag om Skolverkets systematiska insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och hur dessa tankar kan översättas i konkret pedagogisk verksamhet.

 • 01
  fredag
  december 2017
  13.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Modersmålslärare
 • Aktivitets-ID: 134235
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Utbildningsråden Madeleine Médoc och Svetislav Biocanin från Skolverket informerar om "Skolverkets insatser kring modersmål och studiehandledning"

Rådgivare Denho Özmen och Auli Skoglund Poussu från SPSM diskuterar hur dessa tankar kan översättas till pedagogiskt arbete kring nyanlända och flerspråkiga elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Medverkande

Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469
Denho Özmen, denho.ozmen@spsm.se, 010-4735152

Målgruppsbeskrivning

Modersmålslärare, studiehandledare och modersmålssamordnare i Östra regionen

Syfte

Att du som deltagare ökar din kunskap om vad som stärker utbildningen för nyanlända elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Mål

Att du som deltagare har fått kunskaper om Skolverkets insatser för att stärka utbildningen för nyanlända elever. Att du har fördjupat din kunskap om hur du som pedagog kan öka förutsättningarna för god kunskapsutveckling för nyanlända elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Upplysningar om innehåll

Denho Özmen, denho.ozmen@spsm.se, 010-4735152

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Irene Sigfridsson, irene.sigfridsson@spsm.se, 010-473 51 31

Skolform

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 19 september 2017 Granskat måndag 13 november 2017