Att möta elever i årskurs 4 - vuxenutbildning med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet) Stockholm

Kursen riktar sig till pedagoger som möter elever med synnedsättning.
Kursen består av två dagar med några veckors mellanrum.
Kursdagarna innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte.
Arbetsformen är processinriktad och verksamhetsanknuten.
En arbetsuppgift ingår i kursen.

 

 

 • 07
  torsdag
  september 2017
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 11
  onsdag
  oktober 2017
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare Pedagog
 • Aktivitets-ID: 125309
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen riktar sig till pedagoger som möter elever med synnedsättning. Kursen tar upp seende och synen, orsaker till synnedsättning, olika synfunktioner och pedagogiska konsekvenser av nedsatt syn. Kursen består av två dagar med några veckors mellanrum. Kursen innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte med en arbetsform som är processinriktad och verksamhetsanknuten.

Deltagaren genomför en arbetsuppgift som innebär en observation och analys inom sin pedagogiska verksamhet. Deltagaren rekommenderas att avsätta två timmar per vecka för kursarbetet.

Som kurslitteratur ingår "Delaktighet - ett arbetssätt i skolan" som finns att ladda ner alternativt beställa från https://webbshop.spsm.se/delaktighet-ett-arbetssatt-i-skolan/

Liknande kurs ges på andra orter. Kursen ges även på distans. www.spsm.se

Medverkande

Gunnar Eriksson, gunnar.eriksson@spsm.se, 010-4735115
Suzanne Pettersson, suzanne.pettersson@spsm.se, 010-4735081
Josephine Andersson, josephine.andersson@spsm.se, 0104735448

Målgruppsbeskrivning

Lärare och arbetslag som undervisar i årskurs 4 - vuxenutbildning och som i sina verksamheter möter elever med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet). Anmälan förutsätter deltagande båda dagarna. För dig som möter elever som läser eller kommer att läsa punktskrift hänvisar vi till andra kurser på vår aktivitetsdatabas.

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagaren ökad förståelse för pedagogiska konsekvenser av synnedsättning samt om anpassningar i lärmiljön för ökad tillgänglighet.

Mål

Målet för deltagaren är att få grundläggande kunskaper inom området lindrig, måttlig och svår synnedsättning. Samt få ökad förståelse för omgivningens betydelse för tillgänglighet, delaktighet och lärande. Att deltagaren mellan kurstillfällena genomför en aktivitetsobservation i den egna lärmiljön.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Gunnar Eriksson, gunnar.eriksson@spsm.se, 010-4735115

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Irene Sigfridsson, irene.sigfridsson@spsm.se, 010-473 51 31

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 12 maj 2017 Granskat torsdag 27 juli 2017