INSTÄLLD Att möta elever från år F - 6 i grundskolan som har en hörselnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar

Att möta elever från år F - 6 i grundskolan som har en hörselnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar.

 • 26
  torsdag
  april 2018
  14.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Fritidspedagog, Lärare
 • Aktivitets-ID: 155170
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under tematräffen får du som deltagare ökade kunskaper om:

 • Hur du kan arbeta med olika pedagogiska strategier för elever som har en hörselnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar.
 • Hur du kan samarbeta kollegialt kring utformandet av anpassningar i undervisningen.

Frågor som kommer att diskuteras:

 • Hur kan jag som lärare/fritidspedagog stödja eleven i sociala sammanhang och skapa förutsättningar för delaktighet?
 • Hur kan jag som lärare/fritidspedagog få med mina kollegor på att göra de anpassningar som behövs?

 

 

 

Medverkande

Jenny-Anne Timåker, jenny-anne.timaker@spsm.se, 010-473 5005
Johanna Fredman, johanna.fredman@spsm.se, 010-4735408
Yvonne Höglund, yvonne.hoglund@spsm.se, 010-4735710

Målgruppsbeskrivning

Lärare och fritidspedagoger som arbetar i år F - 6

Syfte

Syftet med tematräffen för dig som deltagare är att du ska få ökade kunskaper om:

 • Olika pedagogiska strategier i ditt arbete med elever som har en hörselnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar.
 • Hur du kan samarbeta kollegialt kring utformandet av anpassningar i lärmiljön.

Mål

Att du som lärare eller fritidspedagog har kunskaper om hur verksamheten kan anpassas för alla elever oavsett funktionsförmåga.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Jenny-Anne Timåker, jenny-anne.timaker@spsm.se, 010-473 5005
Johanna Fredman, johanna.fredman@spsm.se, 010-4735408
Yvonne Höglund, yvonne.hoglund@spsm.se, 010-4735710

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Irene Sigfridsson, irene.sigfridsson@spsm.se, 010-473 51 31

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Specialskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 9 mars 2018 Granskat onsdag 18 april 2018