Att möta barn och elever med hörselnedsättning - del 2

Nätbaserad fortsättningskurs för dig som tidigare har gått Att möta barn och elever med hörselnedsättning - del 1 eller har likvärdig kompetens.

 • 27
  måndag
  februari 2017
  -
  14
  fredag
  april 2017
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskolepersonal, Lärare Pedagog, Elevassistent Resursperson, Specialpedagog Speciallärare, Rektor Chef, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 103729
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

En kurs som bygger på "Att möta barn och elever med hörselnedsättning del 1" eller motsvarande baskunskap. Den är upplagd på tre moment

Moment 1
Vad är teckenspråk, Tecken Som Stöd (TSS) och Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK). En beskrivning och jämförelse mellan språk, metod och målgrupper.

Moment 2
Nyanlända elever med hörselnedsättning och elever med flerspråkighet och hörselnedsättning

Moment 3
Hörselnedsättning och It i lärandet

Medverkande

Anna Kjellander, anna.kjellander@spsm.se, 0733-449650
Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077
Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09

Målgruppsbeskrivning

Personal inom förskola och skola som möter barn och elever med hörselnedsättning.

Förkunskaper

Deltagare ska ha gått kursen Att möta barn och elever med hörselnedsättning - del 1 eller ha likvärdig kompetens.

Syfte

Kursen syftar till att genom teoretisk utbildning och erfarenhetsutbyte ge kunskap, förståelse och medvetenhet om konsekvenser av hörselnedsättning och annan kulturell bakgrund.

Hur kan IT användas i lärandet för elever med hörselnedsättning och vad innebär och vad  är skillnaden mellan Teckenspråk (TS), Tecken som stöd(TSS) och Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation(TAKK).

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning för barn och elever med hörselnedsättning.

Mål

Deltagaren har efter kursens slut kunskap om teckenspråk, TAKK och TSS, språklig och kulturell mångfald och It i lärandet kopplat till hörselnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Dövhet – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anna Kjellander, anna.kjellander@spsm.se, 0733-449650
Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077
Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild undervisning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation, Delaktighet, IT och lärande, Kulturell mångfald, Lärverktyg, Tillgänglighet

Publicerat tisdag 15 november 2016 Granskat måndag 6 februari 2017