Att möta barn, elever och vuxna med synnedsättning

En baskurs för dig som arbetar med barn, elever eller vuxenstuderande som har synnedsättning.

 • 24
  tisdag
  januari 2017
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • 07
  tisdag
  mars 2017
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskolepersonal, Lärare Pedagog, Elevassistent Resursperson, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Rektor Chef, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 102926
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen består av två dagar med en mellanliggande arbetsuppgift där syftet är att pröva ny kunskap i den egna verksamheten. Innehållet består av föreläsningar, praktiska övningar och erfarenhetsutbyte, och har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete.

SPSM:s kurser fokuserar på pedagogiska konsekvenser för elevers lärande, pedagogers arbete och skolan som organisation. Deltagarna bidrar med sina yrkeserfarenheter och vi ser gärna att 2-3 personer från samma verksamhet anmäler sig till samma kurs.

Välkommen med din anmälan som är personlig. Var noga att lämna korrekta kontaktuppgifter så att e-post som skickas från oss kommer fram till rätt person.

 

 

 

Medverkande

Christina Westerberg, christina.westerberg@spsm.se, 0104735314
Liselott Ljunggren, liselott.ljunggren@spsm.se, 010 473 5312

Målgruppsbeskrivning

Kursen erbjuds för dig som arbetar med barn, elever eller vuxenstuderande som har synnedsättning, och upplever behov av kompetensutveckling inom området.

För dig som möter barn, elever eller vuxna som läser eller kommer att läsa punktskrift hänvisar vi till andra kurser på vår aktivitetsdatabas.

Information om samtliga kurser från SPSM finns på www.spsm.se, under kurser och aktiviteter.

 

Mål

Målet är att deltagarna, utifrån pedagogiska konsekvenser av synnedsättning i olika grad, ska ha förståelse för omgivningens betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Christina Westerberg, christina.westerberg@spsm.se, 0104735314

Upplysningar om administration

Margareta Andersson, margareta.andersson@spsm.se, 010-4735297

Skolform

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Specialskola, Särskild undervisning för vuxna, Annan pedagogisk verksamhet

Övrigt

Kursanmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om kurs du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se http://www.spsm.se/fortbildning

Vi strävar efter en doftfri miljö i våra lokaler på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Lunchrestaurang finns i huset. Det går bra att ta med egen lunch till våra lokaler. Det finns micro, men ingen övrig köksutrustning.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.Publicerat tisdag 1 november 2016 Granskat måndag 16 januari 2017