Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK i förskolan

Under tematräffen kommer du som deltagare få information om AKK, Alternativ och Kompletterande Kommunikation, i förskolan. Du får lära dig mer om en kommunikativ lärmiljö för alla barn i förskolan samt ta del av praktiska exempel och delta i erfarenhetsutbyte.

 • 29
  onsdag
  augusti 2018
  13.30 - 16.30 Karlstad, Scandic Winn, Norra Strandgatan 9-11
  https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/karlstad/scandic-winn/moten-konferenser-events
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 164068
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten informerar om vikten av en kommunikativ lärmiljö för alla. Ellen Sirén, leg logoped, Julia Wikholm, leg logoped och Anna-Carin Classon, hjälpmedelskonsulent från barnhjälpmedelscentralen, landstinget i Värmland, berättar om och visar hur AKK kan användas i lek och samspel.

Vi kommer även att få lyssna till Annika Andersson, förskolechef på förskolan Vitsippan, Zakrisdal och Jakobsbergsskogens förskolor som kommer att prata om projektet Tydliggörande pedagogik i förskolan.

Under träffen kommer du som deltagare att få ta del av kommunikativa rättigheter, hur du praktiskt kan gå tillväga i din egen verksamhet samt ta del av andras erfarenheter.

Medverkande

Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815
Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare och specialpedagoger inom förskolan

Syfte

Att du som deltagare får inspiration att utveckla en kommunikativ lärmiljö.

Mål

Att du som deltagare har kunskap om allas rätt till kommunikation samt har mött olika sätt att arbeta och utveckla arbetet med AKK i verksamheten.

Upplysningar om innehåll

Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37
Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 0104736029

Skolform

Förskola

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 18 maj 2018 Granskat onsdag 27 juni 2018