Illustration där människor sitter i möte kring ett bord, och en person står upp och talar till de andra.

Skolchefsdialog

Under våren 2019 genomförde Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket och Skolinspektionen dialogkonferenser med skolchefer för att lyssna till deras utmaningar, förslag till lösningar och behov av stöd från skolmyndigheterna. 

Dialoger under våren 2019

De tre skolmyndigheterna bjöd in landets skolchefer till 19 dialoger och heldagskonferenser på 17 olika orter runt om i Sverige under våren 2019. Genom dokumentation från samtalen har vi samlat in skolchefernas erfarenheter och behov gällande tre områden: förutsättningar för kunskapsutveckling, tillgängliga lärmiljöer samt trygghet och stöd.

Vi skolmyndigheter har genom samtalen fått en tydligare bild av vad
skolcheferna själva ser för svårigheter inom dessa områden och hur
de arbetar för att lösa utmaningarna. Vi har även fått kunskap om
vad skolcheferna ser att de behöver stöd med från skolmyndigheterna för att klara utmaningarna.

Rapport från dialogerna

I vår webbutik kan du ladda ner rapporten Skolchefers syn på möjligheter till likvärdig utbildning. Rapporten bygger på de samtal som fördes under dialogträffarna. 

Material från dagen

Vi har samlat delar av materialet som presenteras på skolchefsdialogerna. 
Material från skolchefsdialoger

Publicerat onsdag 13 november 2019