Möta elever med blindhet

Kurser för dig som möter elev med blindhet i skola

Inom området syn erbjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten utbildningspaket för dig som möter elever med blindhet i skola. Utbildningspaketen består av olika delkurser, som du söker var för sig.

De kurser som ingår i utbildningspaketen är sammansatta för att du som möter eleven som har, eller kommer att ha punktskrift som läsmedium, ska få kunskap om hur lärmiljön kan utformas för att ge förutsättningar för elevernas lärande.

Mer information om kursinnehåll och anmälan hittar du genom att klicka på länken till den eller de kurser som passar dig i din roll. Om du till exempel är lärare i teoretiska ämnen och har en blind elev i årskurs 1-3, anmäler du dig till alla delar som ingår i utbildningspaketet.

Alla kurssteg på nivå 1, 2 och 4 genomförs i Stockholm. Kurssteg på nivå 3, 5 och 6 genomförs i deltagarnas egen skolmiljö. Där anpassas kursstegen utifrån specifika förutsättningar och behov på respektive skola.

Kurser som bygger på varandra

Det första grundläggande kurssteget, som vänder sig till samtliga kategorier av personal är samma för alla utbildningspaket. Den ger grundläggande kunskap om blindhet, omgivningens betydelse för tillgänglighet, delaktighet och lärande, taktil läsning samt pedagogiska konsekvenser av blindhet.

För att gå kurser i steg 2 till 6 ska du ha deltagit i tidigare kurssteg.

Steg 1 gemensamt i alla utbildningspaket

För skolpersonal som ska arbeta med elev som har, eller kommer att ha, punktskrift som läsmedium. Denna kurs är obligatorisk för deltagande i övriga kurssteg. Steg 1 ger en bra inblick i de pedagogiska konsekvenserna även för skolledare och övrig personal på skolan.

I steg 1 väljer du ett kurstillfälle. När en steg 2-kurs ges i anslutning till steg 1, kan du anmäla dig till båda stegen under samma vecka.

Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1

Förskoleklass

Att möta elev med blindhet i förskoleklass, metodik, steg 2 av 4

Att möta elev med blindhet i förskoleklass, steg 3 av 4

Steg 3 innebär en och en halv dag på elevens hemskola. Information om anmälan till detta steg kommer i samband med kurssteg 2.

Att möta elev med blindhet i förskoleklass, steg 4 av 4

Steg fyra är sista steget ett utbildningspaket.

Årskurs 1-3, teoretiska ämnen

Personal som ska arbeta med elev i årskurs 1 bör delta i steg 1 och steg 2 under vecka 22.

I steg 2 väljer du ett kurstillfälle. När en Steg 2-kurs ges i anslutning till Steg 1, kan du anmäla dig till båda stegen under samma vecka.

Att möta elev med blindhet i årskurs 1-3, teoretiska ämnen, steg 2 av 6

Att möta elev med blindhet i årskurs 1-3, teoretiska ämnen, steg 3 av 6

Steg 3 innebär en och en halv dag på elevens hemskola. Information om anmälan till detta steg kommer i samband med kurssteg 2.

Att möta elev med blindhet i årskurs 1-3, teoretiska ämnen, steg 4 av 6

Att möta elev med blindhet i årskurs 1-3, teoretiska ämnen, steg 5 av 6

Steg 5 innebär en dag på elevens hemskola. Information om anmälan till detta steg kommer i samband med kurssteg 4.

Att möta elev med blindhet i årskurs 1-3, teoretiska ämnen, steg 6 av 6

Steg 6 innebär en dag på elevens hemskola. Information om anmälan till detta steg kommer i samband med kurssteg 5

Årskurs 4-6, teoretiska ämnen

I steg 2 väljer du ett kurstillfälle. När en Steg 2-kurs ges i anslutning till Steg 1, kan du anmäla dig till båda stegen under samma vecka.

Att möta elev med blindhet i årskurs 4-6, teoretiska ämnen, steg 2 av 6

Att möta elev med blindhet i årskurs 4-6, teoretiska ämnen, steg 3 av 6

Steg 3 innebär en och en halv dag på elevens hemskola. Information om anmälan till detta steg kommer i samband med kurssteg 2.

Att möta elev med blindhet i årskurs 4-6, teoretiska ämnen, steg 4 av 6

Att möta elev med blindhet i årskurs 4-6, teoretiska ämnen, steg 5 av 6

Steg 5 innebär en och en halv dag på elevens hemskola. Information om anmälan till detta steg kommer i samband med kurssteg 4.

Att möta elev med blindhet i årskurs 4-6, teoretiska ämnen, steg 6 av 6

Steg 6 innebär en dag på elevens hemskola. Information om anmälan till detta steg kommer i samband med kurssteg 5.

Årskurs 7-9 och gymnasiet, teoretiska ämnen

I steg 2 väljer du ett kurstillfälle. När en Steg 2-kurs ges i anslutning till Steg 1, kan du anmäla dig till båda stegen under samma vecka.

Att möta elev med blindhet i årskurs 7-9, teoretiska ämnen, steg 3

Observera att steg 3 enbart finns för årskurs 7-9. Inte för gymnasiet.

Steg 3 och innebär en och en halv dag på elevens hemskola. Information om anmälan till detta steg kommer i samband med kurssteg 2.

Praktisk-estetiska ämnen

Utbildningspaketet är gemensamt för lärare i alla årskurser.

Publicerat tisdag 4 april 2017 Granskat tisdag 12 mars 2019