Här finns TUFF

Du kan läsa TUFF hos ett mindre antal utbildningsanordnare i landet. Som förälder kan du läsa hos vilken utbildningsanordnare du vill. Du kan också byta utbildningsanordnare under utbildningens gång. Dina timmar räknas samman från samtliga platser.

DHB västra

DHB västra erbjuder veckokurser i Vänersborg. Här erbjuds även logi och barntillsyn. För föräldrar med invandrarbakgrund finns också teckenspråksundervisning i Dövas Förenings lokaler i Göteborg.
Mer information finns på DHB västras webbplats eller telefon: 076-393 95 19.

Härnösands folkhögskola 

Härnösands folkhögskola erbjuder ambulerande TUFF-verksamhet under 2020, vilket innebär att det anordnas TUFF-lägerhelg på olika platser för att möta föräldrar på sina hemorter. Sommarkurser arrangeras på Härnösands folkhögskola under veckorna 26 och 32. Skolan erbjuder barnomsorg vid alla kurser, även inom den ambulerande verksamheten. För mer information, besök www.hfs.se, kurser, TUFF eller kontakta Irena Walter-Iwanow, telefon: 0611-55 85 06 eller e-post: info@hfs.se.

Södertörns folkhögskola 

Södertörns folkhögskola har undervisning i Liljeholmen, Stockholm. Därutöver erbjuds kurser i Enköping, Uppsala, Visby, Västerås, Örebro, lägerverksamhet på Väddö folkhögskola i Roslagen och i Visby. Informationsfoldern Tips och knep för tidigt samspel och kommunikation. För mer information och kontakt: www.tuffkurs.nu

Teckenspråksakademien

Teckenspråksakademien erbjuder en ambulerande TUFF-verksamhet och teckenspråkskurser med skräddarsydda utbildningslägg på alla nivåer. De erbjuder onlinekurser i svenskt teckenspråk som kan genomföras på dagtid, kvällstid och på helger. Teckenspråksakademien anordnar även fysiska teckenspråkskurser och erbjuder barntillsyn dessa. Det kommer att finnas sociala aktiviteter för barn och ungdomar, och erbjuds även teckenspråksundervisning till syskon.

För mer information besök www.teckenspraksakademien.com eller kontakta skolan via e-post: tuff@teckenspraksakademien.com eller mobil: 072-555 18 66

Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskola i Leksand har veckokurser under läsåret. Därutöver erbjuds sommarkurs för TUFF-deltagare vecka 30 och vanliga teckenspråkskurser vecka 31 för alla nivåer. Skolan erbjuder barntillsyn på sin egen förskola. På sommarkurserna finns barntillsyn och aktiviteter för barn upp till 12 år och teckenspråksundervisning till både döva och hörande ungdomar 13-17 år.

Skolan erbjuder också TUFF-taktilt teckenspråk.

För mer information kontakta Västanviks folkhögskola, telefon: 0247-641 03 eller e-post: kurs@vastanviksfhs.se.

Önnestads folkhögskola

Önnestads folkhögskola utanför Kristianstad, erbjuder lägerveckor med barnomsorg veckorna 8, 32 eller 33 och 44. Därutöver har de kurser på andra orter till exempel i Växjö, Malmö och Västervik. Skolan erbjuder också kvälls-tuff, helgkurser och tuff på distans samt kurser för föräldrar med invandrarbakgrund som inte kan svenska språket så väl.

Kontakta Ingegerd Nyborg, telefon: 044-785 01 86 eller e-post: ingegerd.nyborg@onnestadsfolkhogskola.se

Publicerat måndag 28 december 2020