Syn

Specialpedagogiska skolmyndigheten har startat ett arbete för att förändra i vilka former och på vilket sätt vi erbjuder utbildning till föräldrar och vårdnadshavare för barn och elever med synnedsättning eller blindhet. Målet är att utbildningen ska erbjudas på ett mer tillgängligt och likvärdigt sätt.

Under 2020 erbjuder vi följande utbildningar:

Föräldrar och vårdnadshavare till barn i förskoleålder med blindhet

Barn med blindhet 0-5 år, F1

Datum: 1-2 april 2020

En tvådagars grundläggande utbildning för dig som är vårdnadshavare till ett barn med blindhet. Utbildningen syftar till att främja kunskaper som hjälper dig att vara ett stöd i ditt barns tidiga utveckling och lärande. Under utbildningsdagarna varvas teoretiska pass med praktiska övningar som behandlar utvecklingsaspekter, kommunikation, lek och samspel och att upptäcka världen med olika sinnen. Träffen innebär också en möjlighet för dig som vårdnadshavare att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter. De som tidigare anmält intresse av att bli inbjudna till kursen kommer att få en inbjudan via e-post.

Mer information och anmälan till utbildningen

Barn med blindhet 4-5 år, F3

Datum: 6-7 maj 2020

En tvådagars påbyggnadsutbildning för dig som är vårdnadshavare till ett barn med blindhet i 4-5 års ålder och har gått föräldrakurser arrangerade av oss tidigare. Utbildningen syftar till att främja kunskaper som hjälper dig att vara ett stöd i ditt barns utveckling och erbjuder fördjupad kunskap om samspel och kamratrelationer, självständighet i vardagen, att läsa skriva och räkna med punktskrift samt att använda digitala verktyg. Kursen innehåller föreläsningar och praktiska övningar och innebär också en möjlighet för dig som vårdnadshavare att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter.

Mer information och anmälan till utbildningen

Barn med blindhet 3-4 år, F2

Datum: 9-10 september 2020

En tvådagars påbyggnadsutbildning för dig som är vårdnadshavare till ett barn med blindhet i 3-4 års ålder och har gått föräldrakurser arrangerade av oss tidigare. Utbildningen syftar till att främja kunskaper som hjälper dig att vara ett stöd i ditt barns utveckling.

Mer information om höstens utbud, samt möjlighet till intresseanmälan för kommande kurser läggs upp under våren.

Föräldrar och vårdnadshavare till barn som går i förskoleklass – årskurs 6, som läser eller kommer att läsa punktskrift

Vårterminen 2020 ges en tvådagars grundläggande utbildning vid fyra tillfällen på tre olika orter i Sverige. Utbildningen syftar till att främja kunskaper som hjälper dig som förälder och vårdnadshavare att vara ett stöd i ditt barns utveckling och skolgång.

För mer information och anmälan

  • 20-21 februari i Stockholm, datumet ar passerat.
  • 5-6 mars i Malmö, datumet ar passerat.
  • 12-13 mars i Göteborg, datumet ar passerat.
  • 23-24 april i Stockholm

Höstterminen 2020 erbjuder vi utbildningar för föräldrar och vårdnadshavare med liknande upplägg som de haft de senaste åren. Det innebär olika kurser för olika åldersgrupper, från förskoleklass till årskurs 6. Dessa utbildningstillfällen hålls i Stockholm och ligger samtidigt som elevkurserna.

Mer information om höstens utbildningar läggs ut när planeringen är klar i slutet på april.

Publicerat tisdag 25 februari 2020