Dövblind

Resurscenter dövblind erbjuder dig som förälder en årlig återkommande utbildning varje höst. Kursen arrangeras i samverkan med intresse- och föräldraorganisationer och andra professionella verksamheter.

Följande kursmoment kan ingå:

  • Samspel, kommunikation och språk.
  • Samhällets stöd.
  • Anpassning av miljö.
  • Konsekvenser av funktionsnedsättningar i kombination.

Resurscenter dövblind kan också arrangera utbildningar för mindre föräldragrupper. Dessa utbildningar kan genomföras på resurscentret eller på din hemort i samverkan med lokala resurser i kommun eller landsting.

Kurserna är avgiftsfria. Vid kurs på resurscenter ersätts resekostnaden. En mindre kostnad tas ut för mat och logi.

Publicerat tisdag 14 augusti 2012 Granskat fredag 17 augusti 2018