Döv och hörsel

Resurscenter döv/hörsel erbjuder dig som är förälder en årligt återkommande utbildning varje vår. Kursen arrangeras i samarbete med intresse- och föräldraorganisationer och andra professionella verksamheter.

Följande kursmoment kan ingå:

  • Samspel, kommunikation och språk.
  • Samhällets stöd.
  • Anpassning av miljö
  • Konsekvenser av funktionsnedsättningar i kombination.

Resurscenter döv/hörsel kan även arrangera utbildningar för föräldragrupper. Utbildningarna kan genomföras på resurscentret eller på din hemort i samverkan med lokala resurser i kommun eller landsting.

Kurserna är avgiftsfria. Vid kurs på resurscenter ersätts resekostnaden. En mindre kostnad tas ut för mat och logi.

Publicerat tisdag 14 augusti 2012 Granskat fredag 17 augusti 2018