Kristinaskolan Härnösand

Elever som går i grundskola på hemorten kan vid olika tillfällen under sin skolgång ha behov av att lära sig teckenspråk och vistas i en miljö där elever och personal är tvåspråkiga. Kristinaskolan erbjuder därför så kallade deltidsveckor som ett komplement till skolgången på hemorten.

Syftet med deltidsveckan är att eleven ska få möta andra i samma situation, utveckla sitt teckenspråk och sin identitet som en person med hörselnedsättning. Under de här veckorna ingår eleven i en klass på Kristinaskolan.

Kostnad för undervisning och skollunch är hemkommunen ansvarig för. Vem som har kostnadsansvaret för resa och logi kommer familjen och hemkommunen överens om.

Publicerat onsdag 17 oktober 2012 Granskat fredag 30 september 2016