Kristinaskolan Härnösand

Elever som går i grundskola på hemorten kan vid olika tillfällen under sin skolgång ha behov av att lära sig teckenspråk och vistas i en miljö där elever och personal är tvåspråkiga. Kristinaskolan erbjuder därför så kallade deltidsveckor som ett komplement till skolgången på hemorten.

Syftet med deltidsveckan är att eleven ska få möta andra i samma situation, utveckla sitt teckenspråk och sin identitet som en person med hörselnedsättning. Under de här veckorna ingår eleven i en separat undervisningsgrupp och deltar ibland i en klass på Kristinaskolan.

Deltidsveckan på Kristinaskolan är kostnadsfri för familjen. Ett avtal tecknas med hemkommunen.

Publicerat fredag 19 mars 2021