Elever som är döva eller har hörselnedsättning

På en del av våra skolor erbjuds teckenspråksundervisning till elever som har en hörselnedsättning och går i grundskolan.

Läs mer om vad som erbjuds och på vilken skola:

Publicerat fredag 12 oktober 2012 Granskat onsdag 29 augusti 2018