Elever som är döva eller har hörselnedsättning

På en del av våra skolor erbjuds teckenspråksundervisning till elever som har en hörselnedsättning och går i grundskolan. I menyn till vänster kan du vad som erbjuds och på vilken skola.

Publicerat fredag 12 oktober 2012 Granskat fredag 6 november 2015