Kommunikations- och dataläger

SPSM:s Resurscenter syn arrangerar tillsammans med ICC (International Camp on Communication & Computers) internationella kommunikations- och dataläger.

Innehåll

Dagligen kan ungdomarna välja mellan ett antal workshops, ledda av kvalificerade lärare från olika länder. Cirka 30 ämnen från grundläggande datakunskap till programmering på avancerad nivå finns på programmet liksom en hel del andra intressanta alternativa workshoppar i musik, hantverk, kroppsspråk med mera.

Föreläsningsspråket är engelska.

Allt på lägret handlar inte om datorer. På fritiden står datorerna visserligen framme, men ungdomarna förväntas delta i en mängd olika fritidsaktiviteter i syfte att lära känna värdlandet samt att knyta nya vänskapsband.

Ett viktigt innehåll är information om att studera i andra europeiska länder.

Ytterligare information finns på ICC:s webbplats

Deltagande

Sverige tilldelas varje år ett visst antal platser. Utifrån de anmälningar som kommer in väljer Resurscenter syn ut deltagarna enligt följande kriterier: synstatus, kön, tidigare deltagande, sociala färdigheter och geografisk spridning. Totalt kommer det att vara cirka 100 deltagare från ett femtontal olika länder.

I avgiften ingår resa, boende och helpension på internat samt utflykter. Beloppet för nästa år meddelas senare.

Publicerat tisdag 14 augusti 2012 Granskat torsdag 6 september 2018