Goalboll

I spelet ställs två lag mot varandra med vardera tre spelare. Alla bär ögonbindel. Spelarna befinner sig på varsin planhalva av den 9 gånger 18 meter stora planen. Det finns en centerplats och två backplatser och varje spelare har sin speciella plats att utgå från under spelets gång.

Alla linjer ska vara kännbara, taktila. Oftast är de markerade med snören som tejpats över med en bred tejp.

Bollen man använder liknar en basketboll och innehåller ett antal klockor som spelarna lyssnar efter för att kunna försvara mål.

De tre lagmedlemmarna placerar sig, sittande eller stående, så att de med snabba djupdykningar i sidled kan skära av hela planens bredd (=målet) och därmed fånga upp bollen med kroppen. I och med att alla spelare bär en ögonbindel kan även fullt seende vara med och spela på lika villkor.

För att få licens och vara tillåten att delta i mästerskap krävs en synskärpa på max 0,1 (6/60) med bästa korrektion och/eller synfältsbegränsning <10 grader.

Svenska parasportförbundet har en webbsida om goalball: vilka som spelar, turneringar som varit, vilka som är med i goalballkommittén med mera.

Publicerat onsdag 26 september 2012 Granskat måndag 25 september 2017