Elevkurser

Resurscenter syn i Stockholm erbjuder kursdagar för barn och elever med blindhet. Kurserna vänder sig till barn som kommer att ha eller har punktskrift som läsmedium och som går i förskoleklass, samt till elever som har punktskrift som läsmedium och som läser enligt grundskolans läroplan årskurs 1–9.

Parallellt med elevkurserna från förskoleklass till och med årskurs 6 har vi också utbildning för föräldrar. Årskurs 7 till 9 är enbart elevkurs, som dock kräver medföljande ledsagare.

Syftet med våra elevkurser är att:

  • öka förutsättningarna för att nå kunskapskraven i grundskolan
  • öka förutsättningarna för delaktighet och gemenskap i skolvardagen
  • skapa förutsättningar för ökad självständighet och stärkt identitet samt självkänsla

Som förälder gör du din anmälan via myndighetens kursdatabas

Elevkurser läsåret 2018/2019

Förskoleklass - årskurs 1

13-15 november 2018
Anmälan till elevkurs - Förskoleklass-årskurs 1
Information om elevkurs - Förskoleklass-årskurs 1

Årskurs 2-3

15-17 januari 2019
Anmälan till elevkurs - Årskurs 2-3
Information om elevkurs - Årskurs 2-3

Årskurs 4-6

6-8 november 2018
Anmälan till elevkurs - Årskurs 4-6
Information om elevkurs - Årskurs 4-6

Årskurs 7-9

29-30 januari 2019
Anmälan till elevkurs - Årskurs 7-9
Information om elevkurs - Årskurs 7-9

Publicerat måndag 16 maj 2016 Granskat torsdag 29 november 2018