Elever med synnedsättning

SPSM erbjuder elevkurser inom synområdet från förskoleklass samt kurser för föräldrar.

I samarbete med andra intressenter anordnas olika gruppaktiviteter för barn med synnedsättning.

Elevkurser

Resurscenter syns elevkurser vänder sig till barn som kommer att ha eller har punktskrift som läsmedium och som går i förskoleklass, samt till elever som har punktskrift som läsmedium och som läser enligt grundskolans läroplan årskurs 1–9. Parallellt med elevkurserna upp till och med årskurs 6 anordnas kurser för föräldrar.

Elevkurserna syftar främst till att öka förutsättningarna för att nå kunskapskraven i grundskolan. Under några dagar får eleverna möjlighet att arbeta tillsammans, med bland annat studietekniska strategier kopplat till skolarbete.

Vår erfarenhet säger att erfarenhetsutbytet under kursdagarna, med andra som läser punktskrift, är berikande och gynnar skolsituationen.

Gruppaktiviteter

Målet med specialpedagogiska insatser i grupp är att alla med synnedsättning, med eller utan ytterligare funktionsnedsättning, ska erbjudas möjlighet att nå en optimal utveckling i skolan. Insatserna ska direkt medverka till att barnen och ungdomarna når gemenskap och delaktighet.

Ett led i detta arbete är att tillsammans med andra intressenter erbjuda eleverna olika idrottsarrangemang samt ett årligt dataläger.

Publicerat fredag 12 oktober 2012 Granskat fredag 17 augusti 2018