Elever med synnedsättning

Under läsåret 2019-2020 ser vi över vårt samlade utbud av information och utbildning. Målet är att våra utbildningar ska erbjudas på ett mer tillgängligt och likvärdigt sätt.

Till dess att översynen är genomförd erbjuder vi elevkurser under höstterminen 2020. Elevkurserna vänder sig till barn som har punktskrift som läsmedium och läser enligt grundskolans läroplan.

Idrottshelgerna fortsätter som tidigare i samarbete med Svenska Parasportförbundet, Parasport Södermanland samt Synskadades Riksförbund. Se idrottsarrangemang.

Publicerat onsdag 29 januari 2020