Dialogkonferens - Att höja skolans elevhälsokompetens

Under hösten 2016 har Specialpedagogiska skolmyndigheten bjudit in rektorer och elevhälsoteam till dialogkonferensen Att höja skolans elevhälsokompetens. Vid sju konferenstillfällen på fem orter har deltagarna fått inspiration till nya perspektiv i sitt elevhälsoarbete.

I fyra olika dialoger har konferensdeltagarna samtalat med varandra om elevhälsans tvärprofessionella kompetens, hur elevhälsans arbete kan lyftas in tidigt i skolans vardag och om hur stödjande strukturer för samverkan kan skapas i skolan. Inför den sista och fjärde dialogen fick de elevhälsoteam som deltog tillfälle att reflektera tillsammans över frågan: vad blir vårt nästa steg?

Kort version av presentation från konferenserna (PDF-dokument, 1 kB)

Filmer från konferensen

Förutom dialoger innehöll konferensdagen programpunkter för inspiration och introduktion, bland annat i form av två filmer.

I dialog med forskare - Vad kan elevhälsokompetens vara?

Specialpedagogiska skolmyndigheten samverkar med forskarna Eva Hjörne, Ingrid Hylander, Pia Skott och Monika Törnsén. Utifrån ett pedagogiskt och specialpedagogiskt perspektiv, tvärprofessionellt perspektiv, organiseringsperspektiv och rektorsperspektiv reflekterar de tillsammans kring vad elevhälsokompetens kan vara.

I dialog med Petter Iwarsson - Vad kan elevhälsokompetens vara?

Utifrån ett psykosocialt perspektiv ger Petter Iwarsson, sakkunnig på BRIS och skolkurator, sina reflektioner kring vad elevhälsokompetens kan vara.

Se filmerna under rubrik Elevhälsa här på webbplatsen

Panelsamtal

I samband med dialogkonferenserna medverkade rektorer och elevhälsoteam i ett panelsamtal. De skolor som bjöds in har deltagit i den nätbaserade kursen Att höja skolans elevhälsokompetens, som Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder även 2017. Moderator var Lena Hammar. I samtalen medverkade även regionala rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Medverkande Malmö, 14 november

Prästslättsskolan, Karlsham

Apladalsskolan, Värnamo

Medverkande Göteborg 16 november

Landvetterskolan, Härryda

Peder Skrivares gymnasium, Varberg

Medverkande Örebro, 17 november

Nyeds skola, Karlstad

Virginska gymnasiet, Örebro

Medverkanden Umeå, 23 november

Balderskolan, Skellefteå

Artediskolan, Nordmaling

Medverkande Stockholm, 24 november och 5 december

Visättraskolan, Huddinge

Täby friskola, Täby

Medverkande Göteborg, 30 november

Kullaviksskolan, Kungsbacka

Fjordskolan, Kungsbacka

 

Publicerat fredag 18 november 2016 Granskat tisdag 6 december 2016