Konferens­dokumentation

De konferenser vi arrangerar har ett innehåll som både är angeläget och aktuellt även efter konferenstillfället. Välkommen att ta del av presentationer och filmade föreläsningar under länkarna nedan.

2018

Rektor med vetande, Malmö

Inspirationsdag tidig AKK, Malmö

2017

Lyckas i lärandet - konferens om tillgängliga lärmiljöer

Rektor med vetande våren 2017
Växjö 15 mars

2016

Dialogkonferens - Att höja skolans elevhälsokompetens
Sju konferenser på fem orter under hösten 2016

Anpassat lärande - en organisatorisk utmaning hösten 2016
Göteborg 18 oktober

Rektor med vetande våren 2016
Kristianstad 16 mars

2015

Skolledarkonferens hösten 2015
Göteborg 14 oktober

Konferensserie Rektor med vetande hösten 2015
Malmö 24 september, Växjö 1 oktober och Kristianstad 15 oktober

När skolan inte räcker till
Luleå 6 oktober och Härnösand 8 oktober

Konferens Grav språkstörning 2015
Uppsala 15-16 september

Rektor med vetande våren 2015
Malmö 12 mars

2014

Behov och möjligheter i förskolan
Stockholm 4 november, Örebro 13 november, Umeå 18 november, Malmö 19 november och Göteborg 20 november

Öppet hus
Göteborg 22 oktober 2014

Regional Skolledarkonferens i Västra regionen
Göteborg 8 oktober 2014

Konferensserie Rektor med vetande
Växjö 16 september, Malmö 19 september,
Kristianstad 9 oktober 2014

Tillgänglighet får skolan att funka
Stockholm 3 april 2014

Rektor med vetande
Växjö 13 mars 2014

2013

Tillgänglig utbildning för alla - Pedagogisk tillgänglighet
Örebro 7 maj 2013

 

Publicerat tisdag 14 maj 2013 Granskat fredag 17 augusti 2018