Bilden visar tre elever som leker ute på skolgården.

Specialpedagogikens dag - Autism i skolan 10 mars 2021

Vill du veta mer om autism i skolan, utifrån olika perspektiv, åldrar och förutsättningar? Då ska du ta del av vårt program under Specialpedagogikens dag.

Välkommen att delta vid Specialpedagogikens dag den 10 mars 2021!

Tid: onsdag 10 mars 2021, klockan 9.00 till 16.15.

Specialpedagogiska skolmyndighetens program genomförs mellan klockan 13.00 och 16.00. Sista anmälningsdag är 4 mars 2021!

Specialpedagogikens dag 2021

Specialpedagogikens dag är en årligt återkommande konferens som arrangeras av Stockholms universitet. I år är konferensen digital och den vänder sig framför allt till speciallärare och specialpedagoger. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten är medarrangör till konferensen och ansvarar för ett av de valbara spåren i programmet efter lunch. Mellan 13.00 och 16.00 får du ett varierat program där autism i skolan står i centrum – utifrån olika perspektiv, åldrar och förutsättningar. 

Specialpedagogiska skolmyndighetens program:

  • Hur stärker professionsutveckling förskolepedagogers förståelse för Autism – En studie om förändringar av attityder och praktik.
  • Elever som möter svårigheter i socialt samspel i ämnet idrott och hälsa – En systematisk översikt.
  • Unga vuxna med högfungerande autism – Möjligheter och hinder i mötet med utbildningssystemet.
  • Olika perspektiv och konsekvenser av autism i skolan.

Specialpedagogiska skolmyndighetens programpunkter spelas in, teckenspråkstolkas och direkttextas. Våra föreläsningar går att se i efterhand på vår webbplats.

Program och anmälan

På Stockholms univeristets webbplats kan du ta del av hela programmet för Specialpedagogikens dag och lämna din anmälan. Anmäl dig redan idag!

Arrangör för Specialpedagogikens dag är Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

Publicerat onsdag 17 februari 2021