Inspelning av Frukostseminarium den 16 oktober 2019.

Psykisk hälsa – hur hjälper vi unga med funktionsnedsättning i skolan som inte mår bra?

Den psykiska ohälsan bland unga fortsätter att öka. Undersökningar visar att unga med funktionsnedsättning är den grupp som uppger sämst psykisk hälsa. Goda förutsättningar i skolan har stor betydelse för ungas utveckling av god psykisk hälsa. Goda relationer, en fungerande lärmiljö och trivsel är viktiga skyddsfaktorer, medan otrygghet och misslyckande i skolprestation bidrar till en ökad psykisk ohälsa. Hur gör vi för att arbeta för en bättre psykisk hälsa bland de unga i skolan?

Publicerat fredag 15 januari 2021