Fungerande skolgång för placerade barn och unga

Fungerande skolgång för placerade barn och unga

Frukostseminarium 24 september 2020.

Den 24 september bjöd vi in till frukostseminarium för att tillsammans diskutera vem som kan göra vad för att skolgången för placerade barn ska fungera bättre. Forskare gav sin bild av läget, representant för placerade ungdomar gav sin bild, myndigheter och organisationer presenterade vad de kan göra för att få socialtjänst och skola att samverka bättre.

Frukostseminariet genomfördes på plats med maximalt 50 personer i lokalen och livesändes på vår YouTube-kanal. Sändningen teckenspråktolkades och direkttextades. 

Medverkande

  • Martin Hugo, docent i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.
  • Andreas Zheng Svensson, ambassadör för föreningen Knas hemma som arbetar för samhällsplacerade barn och unga.
  • Urban Lindberg, stf generaldirektör, Socialstyrelsen.
  • Helena Ekholm, undervisningsråd, Skolverket.
  • Åsa Lindström, utvecklingssamordnare, Specialpedagogiska skolmyndigheten.
  • Eva Agåker, utredare, Socialstyrelsen.
  • Bodil Båvner, utredare, Sveriges Kommuner och Regioner.
  • Tobias Lundberg, utredare, Statens institutionsstyrelse.

Moderator

Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Presentationsmaterial

Presentation frukostseminarium 24 sept (PDF-dokument, 780 kB)

Publicerat onsdag 3 februari 2021