Digitala mötesplatser

SPSM erbjuder deltagande i mötesplatser i en digital utbildningsmiljö. Som deltagare kan du kommunicera, utbyta erfarenheter samt ge och få information utifrån det tema eller inriktning som mötesplatsen har.
Nedan finns aktuella digitala mötesplatser.

Våra digitala mötesplatser

Publicerat onsdag 23 oktober 2019