Vuxenutbildning

I vuxen ålder kan det bli aktuellt att komplettera sin utbildning, utbilda sig i ett nytt yrke, lära sig sig ett nytt språk eller bygga vidare på sina intressen. Personer med funktionsnedsättning ska ha likvärdiga möjligheter att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt främja sin personlig utveckling.

Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar. Alla, oavsett funktionsförmåga, ska ha rätten att utbilda sig för att kunna utveckla sina kunskaper och sin kompetens. Vuxenutbildningen måste därför anpassas efter individens förutsättningar och behov. Utbildningen ska också kännetecknas av tillgänglighet och flexibilitet i tid och rum.

Om vuxenutbildning på skolverkets webbplats

Bidrag att söka

Vuxna med funktionsnedsättning kan söka bidrag för vissa studier:

Kommunala skolhuvudmän kan söka bidrag för utvecklingsprojekt:

Folkhögskolor kan söka särskilt utbildningsstöd:

  • Särskilt utbildningsstöd kan söka särskilt utbildningsstöd, för att göra lärmiljön tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Forskningsrapport

 

Frågor och svar om vuxenutbildning

Vad finns för vuxenutbildningen hos Specialpedagogiska skolmyndigheten?

Publicerat måndag 26 juni 2023