Barnomsorg vid TUFF

Alla utbildningsanordnare erbjuder barntillsyn, men inte vid alla kurser.

  • Härnösands folkhögskola erbjuder barntillsyn vid alla kurser.
  • Södertörns folkhögskola erbjuder barntillsyn vid vissa kurser, lägerverksamhet och helgkurser.
  • Västanvik folkhögskola erbjuder barntillsyn vid kurser förlagda på folkhögskolan.
  • DHB västra i Vänersborg erbjuder barntillsyn vid alla kurser utom de som är förlagda till Göteborg.
  • Önnestads folkhögskola erbjuder barntillsyn vid kurser förlagda på folkhögskolan.

Barnomsorg vid kvällskurs

Om du går TUFF på kvällstid har du möjlighet att få barnomsorg genom att söka stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller ansöka om avlösarservice enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du söker stödet i den kommun som barnet bor i. Du har rätt att få din ansökan prövad, men vi kan inte lova att du får stöd.

Du kan läsa mer om stödet i vår rapport Varför utnyttjas inte alla TUFF-timmar? (PDF-dokument, 1 kB)

Publicerat måndag 11 april 2022