Teckenspråks­utbildning för föräldrar

Du som är förälder och vill lära dig teckenspråk för att kunna kommunicera med och stötta ditt barns utveckling har möjlighet att gå teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF).

Vi behöver språk

Alla människor behöver språk för att kunna kommunicera med sin omgivning. Språk är människans främsta redskap för att utvecklas socialt, emotionellt och kognitivt. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar och kan sätta oss in i hur andra människor tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Det finns många olika språk och ett av dem är teckenspråk. 

Om utbildningen

  • För att bli antagen till TUFF behöver du ha gått regionens introduktionsutbildning eller ha motsvarande kunskaper i teckenspråk. 
  • Kontakta regionen där du bor för mer information om introduktionsutbildning. 
  • Kontakta din utbildningsanordnare om du är osäker på om du har rätt förkunskaper så kan de hjälpa dig göra en bedömning. 
  • Utbildningen anordnas på flera platser, här kan du se vilka utbildningar som finns. 
  • Anmälan till TUFF sker direkt till utbildningsanordnaren.
  • Utbildningen är gratis men du får betala för maten.
  • Du kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst med 120 kr per timme och reseersättning för vissa resor i samband med utbildningen. Ersättningen får du från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på CSNs webbsida.
  • Vissa kurser erbjuder även gratis barntillsyn. Läs mer om barnomsorg vid TUFF.

Vem får läsa TUFF?

Det finns ingen åldersgräns för dig som vill läsa TUFF. Du har även rätt att läsa TUFF om ditt barn är över 18 år, men yngre barn är prioriterade. 

Du har rätt att läsa TUFF i totalt 240 timmar. Du kan läsa i den takt som passar dig.

Anhöriga och släktingar till barn i behov av teckenspråk kan få undervisning av regionen. Det finns även eftergymnasiala utbildningar, kurser och studiecirklar. Läs mer om eftergymnasiala utbildningar på Studentums webbsida.

När du läser vissa kurser på folkhögskola eller via studieförbund kan du få bidrag från SPSM. Du kan då få bidrag för kost, logi och resa samt ett bidrag per timme. Det gäller även dig som är förälder och har läst klart alla TUFF-timmar.

Planer och uppföljning av teckenspråksutbildning

SPSM följer upp och utvärderar TUFF. Innehållet i TUFF styrs av Skolverkets ramkursplan.

Publicerat fredag 16 juni 2023