Kursveckor i svenskt teckenspråk

Elever som kommer på våra kursveckor får undervisning i svenskt teckenspråk på plats på någon av våra regionala specialskolor.

Kursveckan är oftast från måndag till fredag, men exakta tider kan variera mellan skolor. Eleverna ingår i en grupp med andra i ungefär samma ålder och som kan ungefär lika mycket teckenspråk.

För elever som tillhör upptagningsområde för Kristinaskolan, Birgittaskolan och Manillaskolan så erbjuder vi kursveckor på plats för elever från årskurs 2 till årskurs 9.

Pilotprojekt för Lund och Vänersborg

Vi kommer att genomföra ett pilotprojekt för Lund och Vänersborg för elever som tillhör Östervångsskolans och Vänerskolans upptagningsområde. Där kommer vi att erbjuda elever från årskurs 2 till årskurs 9 att delta i fjärrundervisning under läsåret för att sedan avsluta med fysisk teckenspråkslägervecka i anslutning efter skolavslutning.

En vecka per termin

Vi erbjuder oftast eleverna en kursvecka per termin. Elevens vårdnadshavare får en inbjudan några veckor innan kursveckan början, och tackar ja eller nej till erbjuden vecka. Så länge eleven deltar i kursveckorna får vårdnadshavare automatiskt en ny inbjudan när det är dags för nästa tillfälle. Om vårdnadshavare tackar nej till två inbjudningar efter varandra stryks eleven från utbildningen, och behöver ansöka på nytt.

Elevens läxor från sin skola

För att inte hamna efter i sitt skolarbete kan eleven ta med sig läxor eller uppgifter från sin ordinarie skola. Uppgifterna bör vara inom ramen för skolans kärnämnen och ligga på en nivå som är lämplig för eleven att utföra relativt självständigt. Den lärare som undervisar eleverna under kursveckan har sin huvudsakliga kompetens inom svenskt teckenspråk.

Publicerat tisdag 27 juni 2023