Fjärr­undervisning i svenskt tecken­språk

Med vår fjärrundervisning kan barn och elever få undervisning i svenskt teckenspråk – oavsett var i Sverige de bor.

Undervisning via Zoom

Eleverna och läraren kopplar upp sig via Zoom. Lektionerna sker en gång i veckan och är 30–45 minuter långa.

Detta krävs av skolan

Skolan behöver tillhandahålla lokaler, utrustning och säkerställa studiero. En handledare ska finns med eleven under fjärrlektionen, för undervisningens kvalitet och för att eleven ska få ut så mycket som möjligt av fjärrundervisningen. Handledaren kan vara en pedagog eller någon annan i personalen som är lämplig för uppgiften. 

Utrustning, teknik och lokaler

Svenskt teckenspråk är ett visuellt språk. Därför behövs en stor skärm med bra upplösning. Uppkopplingen måste vara stabil och rummet behöver ha bra belysning. 

Den teknik som hemskolan behöver tillhandahålla:

  • En dator med webbkamera (läsplattor som Ipad rekommenderas inte eftersom skärmen är för liten).
  • Stor skärm med bra upplösning – vi rekommenderar minst 14 tums skärm. 
  • Internetåtkomst – anslutning via nätverkssladd är att rekommendera, men trådlöst wifi kan fungera om det är stabilt och har tillräckligt hög överföringshastighet. 
  • Avskild datorplats för eleven, för att inte bli störd under lektionen.
Fjärrundervisning i teckenspråk

I filmen får du veta mer om hur fjärrundervisning i teckenspråk fungerar. Om du vill ha filmen textad på svenska eller engelska trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

I filmen får du veta mer om hur fjärrundervisning i teckenspråk fungerar. Om du vill ha filmen textad på svenska eller engelska trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

I filmen får du veta mer om hur fjärrundervisning i teckenspråk fungerar. Om du vill ha filmen textad på svenska eller engelska trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

Publicerat fredag 16 juni 2023