Teckenspråks­utbildning för elever

SPSM bedriver utbildning i svenskt teckenspråk för elever som inte går i specialskolan och som behöver lära sig svenskt teckenspråk. Utbildningen finns både som fjärrundervisning och som kursveckor i SPSM:s lokaler.

Vem som kan gå utbildningen

Elever som har syskon som är döva eller har en hörselnedsättning eller har föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning (CODA).

Vi erbjuder även teckenspråksundervisning via fjärrundervisning till elever som själva har hörselnedsättning.

Vi erbjuder fjärrundervisning för elever i årskurs 2-9 och gymnasiet. 

Vi erbjuder kursveckor på plats på vissa orter från årskurs 2-9, se nedan.

Ansökan

Du behöver bara ansöka en gång för ditt barn. Det kan för fjärrundervisning dröja cirka ett år innan vi kan erbjuda ditt barn en plats utifrån de önskemål du har angett. Vi kontaktar dig när det finns en plats ledig.

Överenskommelse med skolan

Eftersom utbildningen genomförs på skoltid behöver eleven få godkänt från sin skola för att delta. När eleven har fått inbjudan att delta på kursvecka behöver mentor eller rektor ge tillstånd för eleven att delta på kursveckan.

Om eleven ska delta i fjärrundervisning måste rektor skriva under en överenskommelse med intyg om att eleven får delta under skoltid, har en utsedd handledare och tillgång till plats där eleven kan sitta ostörd under fjärrlektion.

Ramkursplan (inga betyg)

Teckenspråksutbildningen följer en ramkursplan och är inte betygsgrundande. Det betyder att undervisningen inte sker inom ramen för modersmålsundervisning eller språkval – det är skolhuvudmannen för elevens ordinarie skola som ansvarar för det. Vår utbildning är däremot ett komplement.

Kontakta oss

Fjärrundervisning: fjarrundervisning@spsm.se

Kursveckor:

Teckenspråksutbildningen ses över

Elever som vill och behöver lära sig svenskt teckenspråk ska kunna göra det, oavsett var i landet de bor. Därför ser vi på kort och lång sikt över hur, när och var vi anordnar utbildningen i svenskt teckenspråk. Det gör vi för att tillgången och kvaliteten i utbildningen på lång sikt ska bli mer likvärdig över landet.

Kursveckor på plats

På kort sikt, under läsåret 2023/2024, erbjuder vi kursveckor på följande orter: 

  • Härnösand.
  • Örebro.
  • Stockholm.

För elever som tillhör upptagningsområde för Kristinaskolan, Birgittaskolan och Manillaskolan så erbjuder vi kursveckor på plats för elever från årskurs 2 till årskurs 9. 

Pilotprojekt för Lund och Vänersborg

Vi kommer att genomföra ett pilotprojekt för Lund och Vänersborg för elever som tillhör Östervångsskolans och Vänerskolans upptagningsområde. Där kommer vi att erbjuda elever från årskurs 2 till årskurs 9 att delta i fjärrundervisning under läsåret för att sedan avsluta med fysisk teckenspråkslägervecka i anslutning efter skolavslutning.

Teckenspråk Online

Läromedlet Teckenspråk Online ger möjlighet att lära sig svenskt teckenspråk på distans. Eleverna kan själva välja var och när de vill träna.

Svenskt teckenspråk i förskolan

I förskolan finns barn som har behov av och rätt till svenskt teckenspråk. Läs om hur de kan få stöd i språkutvecklingen.

Publicerat fredag 25 augusti 2023