Litteraturtips om språkstörning

Här hittar du förslag på litteratur för fördjupning inom området och länktips för vidare information.

Almsenius, E., Aspeflo, U., (2019). I relation till lärande: kommunikationsstöd i undervisningen. Alingsås: Aspeflo & Klamas AB

Bjar, L. & Liberg, C. (red.). (2010). Barn utvecklar sitt språk (andra upplagan). Lund: Studentlitteratur.

Bruce, B. (Red.). (2020). Från sårbarhet till hållbarhet i lärande och undervisning. Lund: Studentlitteratur.

Bruce, B., Ivarsson, U., Svensson, A-K., Sventelius, E., (2016). Språklig sårbarhet i förskola och skola: barnet, språket och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur.

Fischbein, S., (2014). Ungdomar läser och skriver - specialpedagogiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Gibbons, P., (2013), Lyft språket lyft tänkandet (andra upplagan). Stockholm: Hallgren & Fallgren

Gibbons, P. (2016). Stärk språket. Stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. (fjärde upplagan). Stockholm: Hallgren & Fallgren.

Hajer,M., Meestringa,T.,(2014) . Språkinriktad undervisning. Stockholm: Hallgren & Fallgren.

Hallin, A-E., Förstå och arbeta med språkstörning. (2019). Stockholm: Natur & Kultur.

Heide, E-L., (2019) Bättre samspel med socialt bildstöd - Handbok för förskola och skola. Lund: Studentlitteratur

Jahn,C., Lindgren, A., Reuterswärd,M., Sjölund,A., (2017) Autism och ADHD i skolan: handbok i tydliggörande pedagogik. Stockholm: Natur & Kultur.

Kindenberg., B., Wiksten (fd Bjerregaard), M., (2017). Språkutvecklande NO-undervisning. Stockholm: Natur och Kultur.

Kindenberg., B., Wiksten (fd Bjerregaard), M., (2015). Språkutvecklande SO-undervisning. Stockholm: Natur och Kultur

Nettelbladt, U. & Salameh, E. (2007). Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 1, Fonologi, grammatik, lexikon. Lund: Studentlitteratur.

Nettelbladt, U. & Salameh, E. (2013). Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 2, Pragmatik - teorier, utveckling och svårigheter. Lund: Studentlitteratur

Nettelbladt, U. & Salameh, E. (2018). Språkutveckling och språkstörningar hos barn. Del 3, Flerspråkighet – utveckling och svårigheter. Lund: Studentlitteratur

Vestlin,L., (red), (2014). Se språket i ämnet - Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i högstadiet och gymnasiet. Stockholm: Lärarförlaget

Sjöberg, C., (2020). Språkstörning hos barn 3–7 år. Stockholm: Gothia Fortbildning

Stehagen, H., (2014). Språk i alla ämnen: Handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning. Stockholm: Gothia Fortbildning

Publicerat onsdag 9 augusti 2023