Litteraturtips om dövblindhet

Här finns tips på relevant litteratur om dövblindhet för dig som vill fördjupa sin kunskap.

Litteratur om dövblindhet

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. (2019). Med kroppen som redskap. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, NKCDB. Lund: PDF

Ytterligare litteratur om dövblindhet på NKCDB:s webbplats

Frölander, H.-E. (2016). Deafblindness : Theory-of-mind, cognitive functioning and social network in Alström syndrome (PhD dissertation). Örebro universitet, Örebro: Retrieved from Diva

Göransson, L., Engh, H. (2016). Dövblindhet i ett livsperspektiv. Strategier och metoder för Stöd. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Lund: Bok & PDF

Henricson, C. (2015). Cognitive capacities and composite cognitive skills in individuals with Usher syndrome type 1 and 2 (PhD dissertation). Linköping: Retrieved from Diva

Køppe, S., Nicholas, J., m.fl. (2013). Kropslig og taktil sprogudvekling. Dammeyer, J., Nielsen, A. (Red.). Danmark. Bok

Lorentzen, P. (2013). Kommunikasjon med uvanlige barn. Norge: Universitetsforlaget. Miles, B. (1998). Att "tala" händernas språk från hand till hand. The National Information Clearinghouse on Children Who Are Deaf-Blind Helen Keller National Center Perkins School for the Blind, Teaching Research. PDF

Muruvik Vonen, A., Kastrup Pedersen, B., Foote, C., Lindström, C., Tuomi, E., m.fl. (2018). Creutz, M., Buelund, H S., Melin, E., Schjøll Brede, K., (Red.) Hvis du kan se det, kan du understøtte det. Nordens välfärdscenter. PDF

Rönnåsen, B. (2015). Aspekter på lärande vid dövblindhet : möjligheter och begränsningar för personer med Alström syndrom (Licentiate dissertation). Örebro universitet, Örebro: Retrieved from Diva

Stat ped Norge Veileder. (2018). Personer med medfødt døvblindhet - hvordan kan vi forstå hverandre? Stat ped Norge Veileder. Norge

Svensson, T (2016) Bortom solnedgången. Bok

Wahlqvist, M. (2015). Health and People with Usher syndrome (PhD dissertation). Örebro universitet, Örebro: Retrieved from Diva

Publicerat onsdag 9 augusti 2023