Litteraturtips

Här finns tips på relevant litteratur, filmer och webbplatser om olika specialpedagogiskt stöd och funktionsnedsättningars konsekvenser kopplat till pedagogik, läromedel och lärmiljö.

Publicerat fredag 11 augusti 2023