Skola och förskola för barn och elever med blindhet eller synnedsättning - vad säger forskningen?

Webbinarium: lanseringen för den systematiska forskningsöversikten Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning. Sändes tisdagen den 31 maj 2022. Inspelningen är 59 minuter lång och har valbar undertext.

Skola och förskola för barn och elever med blindhet eller synnedsättning – vad säger forskningen?

Tisdag den 31 maj 2022 kl. 15.00 till 16.00.

SPSM har lanserat en forskningsöversikt som främst vänder sig till förskollärare, lärare och skolledare som möter barn och elever med synnedsättning. Webbinariet går att se i efterhand, se ovan. Presentationen som användes i webbinariet finns längst ned på webbsidan.

Översikten sammanställer 78 artiklar som sammanfattar:

 • Pedagogiska arbetssätt i olika ämnen – vilka strategier behövs för att målgruppen ska få förutsättningar att lyckas?
 • Sociala aspekter och den fysiska miljön – hur skapar vi en trygg miljö där eleverna känner sig delaktiga? 
 • Organisering och resursbehov – vad krävs för att verksamheten ska lyckas? 

Under webbinariet presenterades forskningsöversikten Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning som SPSM publicerar den 24 maj. Ett panelsamtal sedan med de två forskarna som medverkat i framtagandet av översikten samt med lärare och intresseorganisation.

Ett nytt statsbidrag presenteras också som skolor och förskolor kan söka för att utveckla verksamheten för barn och elever med synnedsättning eller blindhet. 

Medverkande: 

 • Karin Fröding, projektledare och utredare på Analys- och utvecklingsenheten på SPSM.
 • Eva Andersson, biträdande projektledare och utredare på Analys- och utvecklingsenheten på SPSM.
 • Åsa Karlberg, utredare Statsbidragsenheten, SPSM.

Panel:

 • Mattias Winsa, ledamot i riksstyrelsen för organisationen Unga med synnedsättning.
 • Stefan Folkesson, lärare på NTI-gymnasiet i Skövde.
 • Liv Berit Augestad, professor, filosofie doktor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
 • Kim de Verdier, psykolog och filosofie doktor, lektor, Stockholms universitet samt SPSM.
 • Anders Sennerö, rådgivare, Resurscenter Syn, SPSM.

Moderator: Johan Östman, forskningschef Kunskapsutveckling, SPSM.

Presentationen från webbinariet (PDF-dokument, 1 MB)

Publicerat tisdag 12 juli 2022