För lite kunskap om skolgången för elever med funktionsnedsättning?

Den 28 oktober 2021 sändes ett direktsänt seminarium om skolgången för elever med funktionsnedsättning. Inspelningen är 1 timme och 2 minuter lång och har valbar text och är teckenspråkstolkad. 

För lite kunskap om elever med funktions­nedsättning

Torsdagen den 28 oktober 2021 klockan 12.00-13.00 sände vi ett lunchseminarium om att det behövs mer kunskap om hur det går i skolan för elever med funktionsnedsättning. Medverkade gjorde statssekreterare, forskare och representanter för intresseorganisationer och myndigheter.

Vare sig betygsstatistik, eller internationella kunskapsmätningar som Sverige deltar i, visar hur det går för elever med funktionsnedsättning. Däremot finns det statistik som visar att unga med funktionsnedsättning är överrepresenterade bland de som varken studerar eller arbetar och som hamnar i långtidsarbetslöshet.

I seminariet gav forskningsinstitutet IFAU en bild av nuläget för unga vuxna med funktionsnedsättning. Efter det följde ett panelsamtal med statssekreterare, forskare, intresseorganisationer och myndigheter med ansvar för skolan, statistik och folkhälsofrågor.

Medverkande

  • Erik Nilsson, statssekreterare, Utbildningsdepartementet.
  • Anders Forslund, professor, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
  • Nicklas Mårtensson, generalsekreterare, Funktionsrätt Sverige
  • Emma Snölilja, utredare, Statistiska centralbyrån, SCB.
  • Anna Bessö, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten, FHM.
  • Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet.
  • Eva Westberg, chefsjurist, Skolverket.
  • Johan Östman, enhetschef, Analys- och utvecklingsenheten, SPSM.

Moderator: Fredrik Malmberg, generaldirektör, SPSM.

Publicerat fredag 5 maj 2023