Ett fritidshem för alla - vad säger forskningen? 

Spelades in den 2 december 2022. Deltar gör Helene Elvstrand, docent i pedagogiskt arbete, Marina Wernholm, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, Peter Karlsudd, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, och Monica Johansson Persson, rådgivare på SPSM. Moderator är Aurora Lindberg, chef för Verksamhetsområde Kunskapsutveckling. Inspelningen är cirka 60 minuter lång. 

Ett fritidshem för alla – vad säger forskningen?

Sändes fredagen 2 december 2022 kl. 10.00 – 11.00.

I detta webbinarium presenteras tre forskningsskrifter om fritidshem. Webbinariet och skrifterna vänder sig till personal i fritidshem, lärare i grundskolan och skolledare.

Teman:

  • Elevers delaktighet i fritidshem.
  • Inkluderande fritidshemspedagogik. 
  • Personalens erfarenheter av extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmet.

Under webbinariet presenterar forskare sina forskningsskrifter och rådgivare från SPSM beskriver hur det går till att få råd och stöd från SPSM till sitt fritidshem. Stödet är kostnadsfritt och kan ges på både organisation-, grupp- och individnivå.

Läs mer om skrifterna som presenteras och ladda ner dem  

Presentationen som visades under webbinariet

Medverkande: 

  • Helene Elvstrand, docent i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet och författare till skriften Elevers delaktighet i fritidshem.  
  • Peter Karlsudd, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet och författare till skriften Inkluderande fritidshemspedagogik.
  • Marina Wernholm, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet och författare till skriften Fritidshemslärares erfarenheter av extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmet.
  • Monica Johansson Persson, rådgivare på SPSM med lång erfarenhet av att arbeta med fritidshem.

Moderator: Aurora Lindberg, verksamhetsområdeschef Kunskapsutveckling, SPSM.

Publicerat onsdag 7 december 2022