Specialpedagogikens dag 2023

Förutsättningar för lärande för elever med intellektuell funktionsnedsättning var temat på Specialpedagogikens dag den 8 mars 2023. SPSM hade ett eget spår klockan 13.00-15.15 och föreläsningarna spelades in.

Som tidigare år genomförde vi konferensen tillsammans med Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, SU. Förmiddagen är gemensam och då deltar bland andra Therese Lindahl, projektledare på SPSM. Se sändningen i efterhand på Stockholms universitets webbplats.

Studiepaket Ämnesområden samt Digitala verktyg och AKK 

Inspelade föreläsning under Specialpedagogikens dag 2023. Catrin Andersson och Sofia Trapp, båda rådgivare på SPSM, presenterar studiepaketen Ämnesområden samt Digitala verktyg och AKK. Inspelningen är 41 minuter lång och har valbar undertext och är teckenspråkstolkad i bild. 

Anpassade grundskolans kommentarmaterial - vad kan de tillföra i det praktiknära arbetet?

Inspelad föreläsning under Specialpedagogikens dag 2023. Anna Olsson och Anna Eriksson, båda rådgivare på SPSM. I föreläsningen ges exempel på hur kommentarmaterialen till anpassade grundskolans läroplan kan användas som stöd i planeringen av undervisningen samt bedömning. Inspelningen är 25 minuter lång och har valbar undertext och är teckenspråkstolkad i bild. 

I filmen förekommer begreppet grundsärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad grundskola.

Inspelad föreläsning under Specialpedagogikens dag 2023. Anna Olsson och Anna Eriksson, båda rådgivare på SPSM. I föreläsningen ges exempel på hur kommentarmaterialen till anpassade grundskolans läroplan kan användas som stöd i planeringen av undervisningen samt bedömning. Inspelningen är 25 minuter lång och har valbar undertext och är teckenspråkstolkad i bild. 

I filmen förekommer begreppet grundsärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad grundskola.

Läromedel för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Inspelad föreläsning under Specialpedagogikens dag 2023. Jenny Pokosta, projektledare på Läromedelsavdelningen presenterar nya läromedel för målgruppen elever med intellektuell funktionsnedsättning. Inspelningen är 26 minuter lång och har valbar undertext och är teckenspråkstolkad i bild. 

Publicerat torsdag 30 mars 2023