Skolriksdagen 8-9 maj 2023

Välkommen att besöka vår monter på Skolriksdagen den 8-9 maj på Stockholm waterfront. Vi delar monter med Skolverket och kommer att berätta om det nationella kvalitetssytemet och kvalitetsdialogerna vi genomför tillsammans med skolhuvudmän på uppdrag av regeringen.

På Skolriksdagen som arrangeras av Sveriges kommuner och regioner, SKR, samlas politiker, ledande tjänstepersoner och rektorer från hela Sverige för att tillsammans inspireras och diskutera angelägna frågor för skolans utveckling.

Vi kommer tillsammans med Skolverket att berätta om det nationella kvalitetssystemet och kvalitetsdialogerna som myndigheterna genomför tillsammans. I vår gemensamma monter med Skolverket får de cirka 2 500 besökarna möjlighet att träffa medarbetare som arbetar med kvalitetsdialogerna på Skolverket och SPSM.

Samtal med huvudmän på scen

På Skolriksdagens pop-upscen kommer vi och Skolverket att samtala med två huvudmän som deltagit i en kvalitetsdialog. Välkommen in i Plenisalen på måndagen den 8 maj klockan 12.15-12.35!

Mer om Skolriksdagen kan du läsa på SKRs webbplats

Mer om kvalitetsdialogerna och det nationella kvalitetssytemet hittar du på den här sidan på vår webbplats

Publicerat onsdag 3 maj 2023