Hörsel och kognition 2023

För fjärde gången samarbetar SPSM med Linköpings universitet på temat hörsel och kognition. Här hittar du de inspelade föreläsningarna från konferensen som ägde rum den 23 mars 2023. 

Konferensen sändes direkt från Linköpings universitet den 23 mars klockan 10.00 - 15.15 och alla föreläsningar utom en spelades in. Du kan titta på föreläsningarna i efterhand med valbar text nedan. 

Inspelade föreläsningar från konferensen

Alla föreläsningar är cirka 20 minuter långa och har valbar text och är även teckenspråkstolkade.

Håll koll på ögonen - lyssna i klassrummet - Jonas Brännström

Håll koll på ögonen - lyssna i klassrummet. Jonas Brännström, docent vid Lunds universitet. Inspelningen är 18 minuter lång, är teckenspråkstolkad och har valbar textfil.

En god ljudmiljö för alla i skolan - Maria Martinsson och Anneli Nidalen

En god ljudmiljö för alla i skolan. Maria Martinsson och Anneli Nidalen är båda specialpedagoger och arbetar på Elevhälsan i Falun. Inspelningen är 20 minuter lång och har valbar undertext och är teckenspråkstolkad.

Ljudmiljön i förskolan - hur påverkar den barn och vuxna? 

Loisa Sandström, doktorand vid Göteborgs universitet. Inspelningen är cirka 16 minuter lång, är teckenspråkstolkad och har valbar undertext.

Så kan förskolan arbeta för att främja svenskt teckenspråk - Lina Jerpö

Lina Jerpö, samordnare på SPSM. Inspelningen är cirka 16 minuter lång och har valbar undertext och är teckenspråkstolkad.

Inverkan av bakgrundsljud på språkförståelse hos skolbarn: Betydelse av ljudtyp och individuella skillnader.

Elisabeth Ingo, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet. Inspelningen är cirka 16 minuter lång och har valbar undertext och är teckenspråkstolkad.

Elisabeth Ingo är biträdande lektor i Funktionsnedsättning och samhälle vid Linköpings universitet och legitimerad audionom. Hon forskar inom kognitiv hörselvetenskap med fokus på åldersrelaterad hörselnedsättning och kopplingen till kognitiva och sociala processer. Är särskilt intresserad av ergonomiskt lyssnande och påverkan av bakgrundsljud på taluppfattning och kommunikation hos personer med hörselnedsättning.

Åsa Skagerstrand är doktor i handikappvetenskap och legitimerad audionom. Arbetar inom Region Örebro län, vid Audiologiska kliniken och på Audiologiskt Forskningscentrum. Är knuten till Örebro universitet. Arbetar i den kliniska delen primärt med personer med grav hörselnedsättning. Hon har främst fokuserat på personer med grav hörselnedsättning, hjälpmedel till personer med hörselnedsättning och på lyssningsansträngning i vardagen.

porträtt på en person som ler in i kameran

Loisa Sandström är legitimerad logoped utbildad på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet och är sedan hösten 2019 doktorand i forskargruppen Ljudmiljö och hälsa på avdelningen för Samhällsmedicin och folkhälsa. Loisa forskar just nu på ljudmiljön på förskolan och vilken eventuell påverkan den har på barns hälsa, mående, hörsel och språkutveckling. 

Jonas Brännström är legitimerad audionom och docent i audiologi vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Lund, Lunds universitet. Han forskar främst inom fältet kognitiv språk- och hörselvetenskap men även inom tinnitus och hörselrehabilitering online.

Elev läser och har hörselskydd

Maria Martinsson och Anneli Nidalen är båda specialpedagoger och arbetar på Elevhälsan i Falun. Om hur ett ljudutjämningssystem och fokus på ljudmiljö kan skapa en bättre arbetsmiljö och goda förutsättningar för inlärning i skolan. Ett projekt under 2020-2022 i Falu kommuns grundskolor.

Lina Jerpö är samordnare för tvåspråkighet på SPSM. I läroplanen för förskolan står följande: För döva barn, barn med hörselnedsättning och barn som av andra skäl har behov av teckenspråk ska språkutvecklingen främjas i det svenska teckenspråket. Lina berättar i sin föreläsning om hur förskolan kan arbeta för att främja svenskt teckenspråk.

Publicerat onsdag 3 maj 2023