Konferenser och mässor

SPSM deltar på ett antal konferenser och mässor 2023. På den här sidan har vi samlat vilka, när och var konferenserna äger rum.

Skolriksdagen 2023

Möt oss tillsammans med Skolverket på Skolriksdagen den 8-9 maj på Stockholm Waterfront! Vi berättar om det nationella kvalitetssystemet och kvalitetsdialogerna som myndigheterna genomför tillsammans med Sveriges skolhuvudmän. Mer om Skolriksdagen

SETT 18-20 april

Det livslånga lärandet är temat under årets SETT-dagar som äger rum den 18-20 april på Kistamässan. SPSM deltar med både en aktiv monterplats och föreläsningar i det gedigna programmet. Läs mer om vår medverkan på SETT.

Specialpedagogikens dag 8 mars

Vi genomför konferensen som tidigare år tillsammans med Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Temat 2023 är Förutsättningar för lärande för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Konferensen är digital och teckenspråktolkas. Läs mer och se föreläsningarna på Specialpedagogikens dag i efterhand  

Hörsel och kognition 23 mars

Tillsammans med Linköpings universitet genomför vi en digital konferens på temat är hörsel, kognition och lärande. Ny forskning inom området kommer att presenteras i form av kortare föreläsningar med möjlighet att ställa frågor. Konferensen är kostnadsfri och kommer att direkttextas och teckenspråktolkas. Läs mer om Hörsel och kognition och se föreläsningarna i efterhand 

Publicerat onsdag 3 maj 2023