Uppsatser och examensarbeten

Här kan du ta del av uppsatser som medarbetare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten skrivit.

Synområdet, uppsatser och examensarbete

Master- och magisteruppsatser

Magisterkurs med ämnesbredd

Inriktning synpedagogik och synnedsättning, 75 hp, vid Specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet. Självständiga arbeten 15 hp.

Examensarbeten

Publicerat torsdag 10 augusti 2023