Organisation och kontakter

European Agency

Varje medlemsland i European Agency for Special Needs and Inclusive Education, har en representant i styrelsen och en nationell samordnare. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har i sin instruktion uppdrag att delta och representera Sverige i European Agencys arbete.

Om organisationen på European Agencys webbplats.

Kontaktpersoner för European Agency i Sverige är

 • Elisabeth Högberg, SPSM, som är styrelsemedlem
 • Zoë Leffler, SPSM, som är nationell koordinator.

Övriga kontakter för European Agency

Referensgrupp

För att sprida och förankra vår samverkan med European Agency for Special Needs and Inclusive Education, finns en extern referensgrupp i Sverige. SPSM leder referensgruppen som består av representanter från 

 • Skolverket
 • Skolinspektionen
 • Skolforskningsinstitutet
 • Sameskolstyrelsen
 • Myndigheten för delaktighet
 • Sveriges kommuner och regioner
 • iFous
 • Friskolornas riksförbund
 • Universitets- och högskolerådet
 • lärosäten
 • ett urval av kommuner. 

 

Publicerat måndag 15 maj 2023