Undervisning på distans för elever med intellektuell funktions­nedsättning

Liksom alla elever behöver elever med intellektuell funktionsnedsättning mycket struktur och tydlighet i undervisning på distans. Behåll dagsrutiner, struktur och schema så långt som möjligt. Försök att genomföra de aktiviteter eller den undervisning som brukar vara planerad vid en bestämd tid på dagen.

Erbjud, så långt som möjligt, samma anpassningar och stöd som i ordinarie undervisning. Använd det undervisningsmaterial och den form av kommunikation som eleven är van vid. Om ni infört nya lärverktyg inför en eventuell stängning bör ni ha tränat på och sett att eleverna har möjlighet att använda dem.

Fyra råd för distansundervisningen:

Prioritera vilka uppgifter som är viktigast i relation till elevens kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Tänk också på vad som är rimligt.

Avgränsa genom att ge korta, tydliga och tidsbegränsade uppgifter.

Återkoppla kontinuerligt till eleverna vid tydliga tider för kontakt. Använd digitala kontaktvägar eller telefon.

Tydliggör arbetsuppgifter och aktiviteter i dialog med eleven och var uppmärksam på att eleven har förstått. Det kan underlätta för eleven om följande frågor kan besvaras:

  • Vad ska jag göra?
  • Var ska jag vara?
  • Hur ska jag göra det?
  • När ska jag göra det?
  • Hur länge ska jag göra det?
  • Vad händer sedan?

För elever med intellektuell funktionsnedsättning på tidig utvecklingsnivå och som är hemma från skolan på grund av infektionskänslighet kan distansundervisning vara mycket svårt att genomföra då undervisningen behöver ske nära och vara väldigt konkret.

Information från Skolverket gällande grundsärskola och gymnasiesärskola

Regler för förskolor och skolor som är öppna, stängda eller varit stängda under coronapandemin på Skolverkets webbplats

Organisera och undervisa på distans

Skolverkets lärportal - Att arbeta med digitala verktyg

Skolverkets lärportal - Tematiska arbetssätt och digitala verktyg

Länkar

Max liv- Max pluggar hemifrån i Corona tider

Skolan är stängd, de pluggar kvar - Film SVT

Artikel från Lärarförbundet

Dataspel ska hjälpa elever i särskolan med läsförståelse

Bildstöd till Corona, DART

Publicerat tisdag 8 december 2020