Uppsatser inom synområdet

Här kan du ta del av uppsatser som medarbetare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten skrivit.

Master- och magisteruppsatser inom synområdet

Magisterkurs med ämnesbredd

Inriktning synpedagogik och synnedsättning, 75 hp, vid Specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet. Självständiga arbeten 15 hp.

Examensarbeten

Publicerat måndag 27 juni 2022