Bild på en skylt för syn-material från en läromedelsutställning. Till vänster finns piktogrammet för syn, och till höger blisstecknet för syn.

Kategorier av synnedsättning

Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten tillämpas den klassificering av synnedsättning som enligt WHO och Socialstyrelsen gäller sedan 1 januari 2010.

I Sverige använder vi en decimalskala, där 1,0 räknas som full synskärpa. Klassifikationen utgår ifrån synskärpa med bästa korrigering (glasögon).

Kategori 0
Lindrig eller ingen synnedsättning 0,3 – full synskärpa

Kategori 1
Måttlig synnedsättning 0,1 – 0,3

Kategori 2
Svår synnedsättning 0,05 – 0,1

Kategori 3
Blindhet 0,02 – 0,05

Kategori 4
Blindhet ljusperception eller fingerräkning vid 1 m – 0,02

Kategori 5
Blindhet ingen ljusperception

En annan typ av synnedsättning som inte omfattas av kategorierna är cerebral synnedsättning, CVI. CVI står för Cerebral Visual Impairment och betyder att hjärnan har svårt att tolka och förstå visuell information.

Det finns sällan två personer med synnedsättning eller blindhet som har identiska behov. Därför är det viktigt att se varje individs enskilda och unika behov i relation till lärmiljön. Skillnaderna mellan lindrig, måttlig, svår synnedsättning, blindhet eller CVI kan vara stora och får betydelse för planeringen och utformandet av undervisningen.

Om du vill veta mer om olika typer av synnedsättning

Publicerat tisdag 2 juni 2020