Synnedsättning - filmer om digitala verktyg

På denna sida hittar du filmer om digitala verktyg för elever med synnedsättning. Klicka på rubriken till den film du vill ta del av så fälls videoblocket ut.

Tangentbordsrekommendationer

Tangentbordsrekommendationer

Textview

Installation textview
Lägga in och välja bok i textview
Hantera böcker i textview

Jaws

Vad är Jaws
Dator och filhantering med Jaws

Ändra talsyntesens röst, språk och volym i Jaws

Söka och få överblick i Word med Jaws

Skapa tillgängliga rubriker i Word med Jaws

Redigera text i Word med Jaws
Navigera på internet med Jaws
Läsa och skriva i Word med Jaws
Aktivera punktvisningen, slå av och på Jaws samt stänga av datorn
Publicerat onsdag 8 juni 2022