Att ta emot nyanlända elever med synnedsättning eller blindhet

Nyanlända elever med synnedsättning eller blindhet med ytterligare funktionsnedsättning har rätt till extra anpassningar och särskilt stöd precis som andra elever. Vi kan ge stöd till förskola och skola med information, rådgivning, kompetensutveckling och specialpedagogisk utredning.

En specialpedagogisk utredning innebär att rådgivare i våra resurscenter kartlägger elevens individuella förutsättningar, lärmiljön och dess omgivningsfaktorer. Utifrån kartläggningen ger vi rekommendationer i undervisningen. För att få vårt stöd i specialpedagogisk utredning kan förskolan eller skolan i samarbete med elevhälsan söka specialpedagogiskt stöd. I ansökan ska framgå att ni har ett barn eller elev med synnedsättning eller blindhet där resurscenter har specifik kompetens. Vi tar sedan ställning till vilken insats som kan bli aktuell utifrån är frågeställning och där är en specialpedagogisk utredning en möjlig insats.

Filmen nedan visar hur en specialpedagogisk utredning går till.

Specialpedagogisk utredning - Hur går det till?

I den här filmen berättar vi om hur en specialpedagogisk utredning går till. Filmen är ca 7 minuter lång.

Vad innebär synnedsättning eller blindhet?

En synnedsättning kan innebära svårigheter att läsa tryckt text eller att med synens hjälp orientera och förflytta sig. En synnedsättning kan ha olika orsaker och får olika konsekvenser beroende på hur synsystemet har påverkats. Det är vanligt att en synnedsättning förekommer tillsammans med andra funktionsnedsättningar. Elever med synnedsättning eller blindhet behöver en tillgänglig lärmiljö, anpassade läromedel och it i lärandet.

Möjlighet till konstruktiv dialog med resurscentrets psykolog

Psykologer som arbetar i våra resurscenter har specifik kompetens kring psykologiska utredningar för barn och ungdomar med synnedsättning eller blindhet. Det finns möjlighet för förskolans eller skolans psykolog att ringa eller mejla vår psykolog för en konstruktiv dialog om vad man behöver tänka på vid genomförandet av den psykologiska utredningen. Behöver ni ytterligare stöd och rådgivning eller stöd i att genomföra specialpedagogisk utredning ber vi er söka specialpedagogiskt stöd.

Kontakt psykolog Resurscenter syn

Kim De Verdier

Ring 010-473 51 42 eller mejla kim.deverdier@spsm.se 

När skolan ska ta emot nyanländ elev med synnedsättning eller blindhet

Varje elev är en unik individ och det går därför inte att ge konkreta råd om extra anpassningar och särskilt stöd som går att tillämpa hos alla elever med synnedsättning eller blindhet. Har de till exempel ytterligare funktionsnedsättning kan de behöva andra sorters stöd. Först och främst behöver skolan kunskap synnedsättning och hur det påverkar lärandet. Personal kan behöva kompetensutveckling om det inte redan finns personal som har den kompetens som passar utifrån elevens behov. Vi har kurser om undervisning av barn och elever med synnedsättning och blindhet.

Med nyanlända elever saknas ofta dokumentation av tidigare skolresultat, utredningar och eventuella diagnoser. Skolan behöver därför kartlägga elevens språk och tidigare kunskaper samt utreda elevens individuella förutsättningar för att kunna utforma rätt stöd i undervisningen. Det är dessutom viktigt att de som gör utredningen har specifik kompetens kring synnedsättning eller blindhet. I arbetet med att utreda behov av särskilt stöd har den samlade elevhälsan en viktig roll. Ni kan söka om stöd från oss.

Skolan behöver se till att eleven får information om den nya skolans lokaler och personal på ett tillgängligt sätt exempelvis genom bilder, film, ljud eller taktila bilder. Ge eleven chans att få en så bra start som möjligt i sin nya skola. Det är bra om eleven kan besöka skolan några gånger innan skolstart. Det är också bra om skolan utser en kontaktperson som samverkar med andra inblandade, exempelvis barn- och ungdomshabilitering, syncentral eller liknande.

Publicerat måndag 15 augusti 2022