Simulatorer för dövblindhet

På den här sidan hittar du några simulatorer för hörsel- och synnedsättning. De ger oss som ser och hör en uppfattning av hur personer med dövblindhet kan uppfatta omvärlden genom hörsel och syn.

Hörselsimulator

Synsimulator barn

Synsimulator barn och unga

Synsimulator vuxna

Publicerat torsdag 9 juni 2016 Granskat måndag 10 juni 2019