Orsaker till dövblindhet

Det finns många olika orsaker till att dövblindhet uppkommer. Den främsta orsaken är genetiskt, cirka 80 procent, men det finns även andra orsaker.

Genetiska orsaker

 • Usher syndrom (Största gruppen. Cirka 700 i Sverige)
 • CHARGE syndrom
 • Downs syndrom
 • Rubella syndrom (Röda hund)
 • Cornelia de Lange
 • Golden Haars syndrom
 • Alström syndrom
 • Wolframs syndrom med flera.

Andra orsaker än genetiska kan vara

 • Prematuritet (för tidig födsel) och förlossningsskador
 • Meningit (hjärnhinneinflammation)
 • Cytomegalovirus (CMV)
 • Andra medfödda missbildningar
 • Droger, till exempel alkohol, narkotika, psykofarmaka
 • Trauma

För dig som vill veta mer:

Publicerat torsdag 9 juni 2016 Granskat måndag 10 juni 2019