Litteratur och uppsatser om dövblindhet

Litteratur om dövblindhet

Arman, K. (2009). Att göra det osynliga synligt. SPSM. (PDF-dokument, 3 kB)

Arman, K. (2009). Från upplevelse till samtal. SPSM.

Arman, K. (2014). Video som redskap. SPSM (PDF-dokument, 818 bytes)

Brown, D. (2013). Sinnenas samspel. SPSM.

Bäckgren, K., Eriksson, L. (2016). Dövblindtolkning -ett studiematerial. Örebro: Bok

Engh, H., Göransson, L., Henningsen Rönnblom, G., Lorentzen, V. & Rud Jørgensen, A. (2016). Att arbeta med livsomställningsprocessen - En vägledning. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Lund: PDF.

Eriksson, L. (2011). En liten GRÖN bok om Dövblindtolkning. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Lund: PDF

Eriksson, L. (2011). En liten GUL bok om Ledsagning av personer med dövblindhet. Lund, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Lund: PDF

Göransson, L., Engh, H. (2016). Dövblindhet i ett livsperspektiv. Strategier och metoder för Stöd. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Lund: Bok & PDF

Muruvik Vonen, A., Kastrup Pedersen, B., Foote, C., Lindström, C., Tuomi, E., m.fl. (2018). Creutz, M., Buelund, H S., Melin, E., Schjøll Brede, K., (Red.) Hvis du kan se det, kan du understøtte det. Nordens välfärdscenter. PDF

Hallberg, A., Vegerfors, K., & Hendar , O. (2008). Elever i behov av särskilt stort stöd i skolan. SPSM. Bok & PDF

Holmqvist-Äng, U. (2008). CHARGE syndrom medfödda multipla skador. SPSM. Bok

Johansson, C. (2006). Hand i Hand. SPSM. Bok

Køppe, S., Nicholas, J., m.fl. (2013). Kropslig og taktil sprogudvekling. Dammeyer, J., Nielsen, A. (Red.). Danmark. Bok

Lindström, C. (2015). Att beröra omvärlden med partnerns händer : - En fallstudie om taktil/kroppslig kommunikation och om möjligheter till att utveckla ett språk (Dissertation). PDF

Lorentzen, P. (2013). Kommunikasjon med uvanlige barn. Norge: Universitetsforlaget. Miles, B. (1998). Att "tala" händernas språk från hand till hand. The National Information Clearinghouse on Children Who Are Deaf-Blind Helen Keller National Center Perkins School for the Blind, Teaching Research. PDF

Mo Gård. (2008). Att anpassa miljön för personer med svåra syn – och hörselskador. Finspång:PDF

Nafstad, A., Rødbroe, I. (2013). Kommunikativa relationer. Finspång: Bok

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. (2019). Dövblindspecifikt stöd i Sverige. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Lund: PDF

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. (2019). Med kroppen som redskap. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Lund: PDF

Nordiska definitionen av dövblindhet (2016), Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM webb

Olsson, K., Westman, A., Ytterbergh, M., Öberg, L. (2008). Synguiden i förskolan. SPSM. PDF

Ottoson, D., Riesenfeld, A. (2015) Samarbete värt att satsa på. SPSM. PDF

Partanen, P. (2008). Från Vygotskij till lärande samtal. Halmstad: Bulls Graphics.

Rødbroe, I., Janssen, M. (2007). Kommunikation och medfödd dövblindhet: Medfödd dövblindhet och principiella utgångspunkter för insatser I. Finspång: Bok

Rødbroe, I., Janssen, M. (2007). Kommunikation och medfödd dövblindhet:Att skapa mening III. Finspång: Bok

Rødbroe, I., Janssen, M. (2009). Kommunikation och medfödd dövblindhet: Övergång till kulturellt språk IV. Finspång: Bok

Stat ped Norge Veileder. (2018). Personer med medfødt døvblindhet - hvordan kan vi forstå hverandre? Stat ped Norge Veileder. Norge

Strandberg, L. (2017). Vygotskij i praktiken. Lund: Studentlitteratur.

Szönyi, K., Söderqvist Dunkers, T. (2018). Delaktighet –ett arbetssätt i skolan. SPSM. PDF

Tobiason Jackson, G., Gustafsson, I., Edlund, M. (2012). Samspråk. SPSM. Bok

Fördjupning, litteratur

Frölander, H.-E. (2016). Deafblindness : Theory-of-mind, cognitive functioning and social network in Alström syndrome (PhD dissertation). Örebro universitet, Örebro: Retrieved from Diva

Henricson, C. (2015). Cognitive capacities and composite cognitive skills in individuals with Usher syndrome type 1 and 2 (PhD dissertation). Linköping: Retrieved from Diva

Holmqvist-Äng, U.(2008) Charge syndrom. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Bok

Wahlqvist, M. (2015). Health and People with Usher syndrome (PhD dissertation). Örebro universitet, Örebro: Retrieved from Diva

Rönnåsen, B. (2015). Aspekter på lärande vid dövblindhet : möjligheter och begränsningar för personer med Alström syndrom (Licentiate dissertation). Örebro universitet, Örebro: Retrieved from Diva

Svensson, T (2014) 520 dagar – om att umgås med Usher, träffa sin livskris och begrava sin identitet. Blogg

Svensson, T (2016) Bortom solnedgången. Bok

Uppsatser inom dövblindhet

Arman, K. (2009). Att göra det osynliga synligt. SPSM. (PDF-dokument, 3 kB)

Arman, K. (2009). Från upplevelse till samtal. SPSM.

Broddstedt, Ulrica (2020) Att kunna göra sin röst hörd: en fallstudie om vuxnas synsätt på dövblinda barns kommunikation. Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.

Malmgren, S. (2014). Att känna tillsammans. Hur känslor visar sig hos tre ungdomar med medfödd dövblindhet och hur de bekräftas av pedagoger. Göteborg universitet.

Arman, K (2009). A child tries to make sense of the world. University of Groningen Faculty of Behavioral and Social Sciences.  (PDF-dokument, 2 MB)

Publicerat torsdag 1 juni 2023